Dislaimer

De website van Delft Blue Water is met zorg samengesteld. Delft Blue Water streeft ernaar de daarin opgenomen informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Er wordt echter geen garantie gegeven omtrent de volledigheid of juistheid van de informatie die in de website of de daarin opgenomen verwijzingen of hyperlinks is vermeld. Evenmin wordt garantie gegeven voor het foutloos functioneren van de website. Delft Blue Water aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm ook, tengevolge van of in verband met het gebruik van de website of de daarin opgenomen of daarmee verkregen informatie. Aan de gegevens die in deze website zijn weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy
Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website worden zorgvuldig behandeld en verwerkt. Daarbij houdt Delft Blue Water zich, voor zo ver nodig, aan de daaromtrent geldende wettelijke regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Delft Blue Water behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze Privacy-bepaling aan te brengen.

 

Partners
Delft Blue Water

  • Hoogheemraadschap Delfland
  • Delfluent Services B.V.
  • Evides Industriewater