Markt & toepassing

Klasse 1 gietwater voor de glastuinbouw
In de regio Delfland neemt de behoefte aan zoetwater toe. Zo is beschikbaarheid van voldoende zoetwater van goede kwaliteit essentieel voor de glastuinbouw in het Westland. Op dit moment maken veel tuinders gebruik van regenwater, zolang dat beschikbaar is, of pompen zij brak grondwater op. Regenwater is echter niet vrij van verontreinigingen, vooral in de buurt van de grote steden en langs de kust. Brak grondwater moet voor gebruik eerst ontzout worden met een RO (Reverse Osmose). In dat geval ontstaat er een zoute reststroom (brijn) die terug in de bodem wordt gebracht. Het is waarschijnlijk dat in de nabije toekomst het terugbrengen van het brijn in de bodem wordt beperkt, of zelfs wordt verboden. Delft Blue Water biedt een oplossing!

Betrouwbaar, duurzaam en kosteneffectief water
De zuiveringsinstallatie Harnaschpolder in Den Hoorn, reinigt het gebruikt stedelijk water van de Haagsche regio. Momenteel wordt het gezuiverde water naar de Noordzee afgevoerd. Onder de naam Delft Blue Water (DBW) wordt onderzocht of het gezuiverde water nuttig kan worden ingezet. Met innovatieve technologieën onderzoeken we hoe met gezuiverd stedelijk water als bron, betrouwbaar, duurzaam en kosteneffectief zowel oppervlaktewater als hoogwaardig gietwater voor de glastuinbouw kunnen produceren.

Demonstratieproject
In Demokwekerij Westland is een kas van 180 m² ingericht om de geschiktheid van het DBW gietwater voor de glastuinbouw te demonstreren. In de kas worden tomaten geteeld, waarvan een deel gevoed wordt met regenwater en een deel met DBW gietwater. Beide watersystemen zijn onderling volledig gescheiden en beschikken elk over een eigen ontsmetter en doseerinstallatie. Ook de recirculatie vindt in afzonderlijke systemen plaats. Groen Agro Control monitort de kwaliteit van het water nauwgezet. Daarnaast volgen we de ontwikkeling van de plant en de tomaat op gewasgroei, productie, plantgezondheid en voedselveiligheid. Dit doen we zowel voor de lijn waar DBW gietwater wordt gebruikt als voor de referentielijn met regenwater. We verwachten de eerste resultaten in de zomer van 2013. 

 

 

 

Markt en toepassing Delft Blue Water  

Markt en toepassing Delft Blue Water


Partners
Delft Blue Water

  • Hoogheemraadschap Delfland
  • Delfluent Services B.V.
  • Evides Industriewater