Partners

Op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder (gemeente Midden-Delfland) werken verschillende organisaties gezamenlijk aan een duurzaam alternatief voor de zoetwatervoorziening in Delfland. Onder de naam “Delft Blue Water” vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om op een duurzame manier zuiver water te produceren voor de omgeving (boezemwater en grondwater) en de glastuinbouw (gietwater).

Delft Blue Water projectpartners: 

Delft Blue Water is tot stand gekomen in samenwerking met: 
 Molen in Delfland

Partners
Delft Blue Water

  • Hoogheemraadschap Delfland
  • Delfluent Services B.V.
  • Evides Industriewater