Delfluent Services B.V.

Delfluent Services, Zuiver voor water

Delfluent Services B.V. is in 2003 opgericht door Evides Industriewater en Veolia. Beide belangrijke en vooral ook innovatieve spelers in de wereld van de (afval)waterzuivering. Want dát is de core business van Delfluent Services: het inzamelen en zuiveren van afvalwater. Dit doet Delfluent Services in de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) Houtrust in Den Haag en Harnaschpolder in Den Hoorn, gemeente Midden-Delfland.

Afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder is de grootste van Nederland en een van de grootste van Europa. Op 28 maart 2007 officieel geopend door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander, tevens in zijn hoedanigheid van ‘watermanager’. AWZI Houtrust mag er trouwens ook zijn: oorspronkelijk in bedrijf sinds 1967 en in 2008 volledig gerenoveerd en gemoderniseerd opgeleverd. Hiermee voldoet AWZI Houtrust aan de nieuwste Europese richtlijnen en normen voor de zuivering van afvalwater. Beide AWZI’s zullen tot 2033 zo goed mogelijk beheerd en onderhouden worden, conform de contractvoorwaarden van het Hoogheemraadschap van Delfland. Delfluent Services hoopt in de komende vijfentwintig jaar door excellente dienstverlening en de toepassing van duurzaamheidsprincipes een positieve bijdrage te leveren aan een gezonde, duurzame waterhuishouding én samenleving. Dat is haar visie!

Website: Delfluent Services B.V.

 

?

Partners
Delft Blue Water

  • Hoogheemraadschap Delfland
  • Delfluent Services B.V.
  • Evides Industriewater