Evides Industriewater

Evides Industriewater is onderdeel van Evides Waterbedrijf. De leverancier van het drinkwater in het zuidwesten van Zuid-Holland, Zeeland en de Brabantse Wal. Evides Industriewater is de waterpartner voor de (petro) chemische industrie in Nederland, België en Duitsland: van levering van proceswater en zuivering van afvalwater tot hergebruik. Evides bouwt en financiert waterbehandelingsinstallaties op basis van eigen ontwerp en bewezen technologie en neemt deze voor de klant in eigendom en beheer op basis van DBFO-contracten (design, build, finance & operate).

Naast proceswater heeft Evides ruime expertise op het gebied van industriële en huishoudelijke afvalwaterzuivering. Zo bezit en beheert Evides industriële afvalwaterzuiveringen op Schiphol en bedrijventerreinen in Vlissingen en Delfzijl en is partner in het consortium Delfluent, dat in de Haagsche Regio en 1,3 miljoen inwonerequivalenten tellende afvalwaterzuivering heeft gebouwd en voor een periode van 30 jaar beheert. Met eigen expertise of in samenwerking met partners verzorgt Evides waterinstallaties in de hele waterketen.  Zo hergebruikt Evides het huishoudelijke afvalwater van de gemeente Terneuzen voor de productie van gedemineraliseerd water voor Dow Chemical. Door de keten te sluiten levert Evides een bijdrage aan een duurzame watervoorziening.

Website: Evides Industriewater

 

Partners
Delft Blue Water

  • Hoogheemraadschap Delfland
  • Delfluent Services B.V.
  • Evides Industriewater