subsidieverleners

 

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project wordt mede
mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling van de Europese Unie.
 

 


 


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt
door het Innovatieprogramma Kaderrichtlijnen
Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

 Partners
Delft Blue Water

  • Hoogheemraadschap Delfland
  • Delfluent Services B.V.
  • Evides Industriewater