Doelstellingen

Doelstellingen Delft Blue Water

Delft Blue Water onderzoekt de kansen van duurzaam en zuiver water dat is geproduceerd uit effluent met kosteneffectieve en innovatieve technologie├źn, voor de ruimtelijke omgeving (boezemwater en/of grondwater) en de glastuinbouw (gietwater).

 Delft Blue Water omvat de volgende activiteiten:

  • Technologieonderzoek in DBW demonstratiehal.
  • Studie naar stikstof- en fosfaatterugwinning.
  • Flankerend wetenschappelijk onderzoek door TU Delft.
  • Vergelijkende tomatenteelttest met DBW gietwater.
  • Regiostudie naar inzetmogelijkheden van DBW oppervlaktewater.
  • Ontwikkeling business case.

Partners
Delft Blue Water

  • Hoogheemraadschap Delfland
  • Delfluent Services B.V.
  • Evides Industriewater