Plant setup gietwaterkwaliteit: Verticale omgekeerde osmose

Doel
Met verticale omgekeerde osmose worden zouten van het water gescheiden. Het is een zeer geschikte methode om natrium- en chloride-arm water te produceren. Door middel van speciale membranen wordt water met een zeer lage electrische geleidbaarheid geproduceerd, dat tevens vrij is van zware metalen, bacteriën, schimmels en virussen.
 
Methode
Het vertical omgekeerde osmose proces gebruikt een semi-permeabel membraan om opgeloste vaste stoffen, organische stoffen, virussen en bacteriën van water te scheiden. Het proces wordt "omgekeerd" genoemd, omdat er druk nodig is om het water geforceerd door het membraan te laten gaan, waarbij het overgrote deel van de onzuiverheden achterblijft op het membraan en via de concentraatzijde van het membraan worden afgevoerd. Omgekeerde osmose is in staat om 95%-99% van alle aanwezig opgeloste stoffen (TDS: Total Dissolved Solids) en 99% van alle bacteriën te verwijderen en levert veilig en kwalitatief zuiver water. Belangrijk verschil ten opzichte van de conventionele RO is de mogelijkheid om de VRO te spoelen met lucht. Door luchtspoeling kan vervuiling tussen de membranen worden verwijderd om zodoende reinigingschemicaliën te besparen.

Partners
Delft Blue Water

  • Hoogheemraadschap Delfland
  • Delfluent Services B.V.
  • Evides Industriewater